Słowo kończące Prezesa KSLP w latach 2010-2018

Kończąc ośmioletnie posługiwanie Katolickiemu Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich w funkcji jego prezesa, dziękuję i uwielbiam Ojca Wszechmogącego za wszelkie dobro, które zostało dokonane wspólnotowo i indywidualnie przez członków Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w minionych latach 2010-2018.

Przeżyte kłopoty, przykrości i trudności ofiaruję Jezusowi Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, za cały świat lekarski.

Przyszłość Stowarzyszenia, jego członków i każdego lekarza powierzam Duchowi Świętemu, który prowadzi cały Kościół a więc i Jego część wykonującą zawód lekarza.

Ludzi, których nie wymieniam z imienia i nazwiska, a byli i są ze mną, którzy towarzyszyli mi w różnych przeżyciach związanych z przewodniczeniem Katolickiemu Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich, którzy służyli mi wsparciem i wszelkiego rodzaju pomocą w tzw. szarej pracy, zamykam w Najświętszym Sercu Jezusa i Jego Niepokalanej Matki, prosząc Ich o nagrodę dla tych moich bliskich.

Angażuję również św. Łukasza, bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę i małą świętą Terenię, aby wypraszali Boże błogosławieństwo dla wszystkich członków Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

Prezes
Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
Wanda Terlecka