Pielgrzymka służby zdrowia na Jasną Górę

W miesiącu maju odbywa się coroczna pielgrzymka służby zdrowia na Jasną Górę. Rozpoczyna się 26 maja godziną Apelu Jasnogórskiego a kończy się 27 maja Mszą św. o godz. 11.00.

Włączmy się w nurt, dla których Maryja jest drogą pielgrzymującego Kościoła zakorzenionego w Chrystusie i Jej oddajmy wszystkie nasze trudy rodzinne i zawodowe.

Prezes
Oddziału Częstochowskiego
Dr Irena Błaszczeć