Nieustająca modlitwa różańcowa lekarzy polskich 2018/2019

NIEUSTAJĄCA MODLITWA RÓŻAŃCOWA LEKARZY POLSKICH 2018/2019 (07.10.2018 – zmiana tajemnic różańca)

 

1. Oddział Brzesko – tajemnica pierwsza części radosnej Zwiastowanie N.M.P.

2. Oddział Częstochowski – tajemnica druga radosna Nawiedzenie Świętej Elżbiety

3. Oddział Dolnośląski – tajemnica trzecia radosna Narodzenie Pana Jezusa

4. Oddział Kujawsko – Pomorski – tajemnica czwarta radosna Ofiarowanie Pana Jezusa

5. Oddział Lubelski – tajemnica piąta radosna Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

 

6. Oddział Lubuski – tajemnica pierwsza części bolesnej Modlitwa w Ogrójcu

7. Oddział Łódzki – tajemnica druga bolesna Biczowanie Pana Jezusa

8. Oddział Małopolski – tajemnica trzecia bolesna Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

9. Oddział Mazowiecki – tajemnica czwarta bolesna Dźwiganie krzyża

10. Oddział Podkarpacki – tajemnica piąta bolesna Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

 

11 Oddział Podlaski – tajemnica pierwsza części chwalebnej Zmartwychwstanie Pana Jezusa

12. Oddział Pomorski – tajemnica druga chwalebna Wniebowstąpienie Pana Jezusa

13. Oddział Ziemi Radomskiej – tajemnica trzecia chwalebna Zesłanie Ducha Świętego

14. Oddział Śląski – tajemnica czwarta chwalebna Wniebowzięcie N.M.P.

15. Oddział Świętokrzyski – tajemnica piąta chwalebna Ukoronowanie N.M.P. na Królową nieba i ziemi 

 

16. Koło Toruń – tajemnica pierwsza części czwartej tajemnic światła Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

17. Oddział Wielkopolski – tajemnica druga światła Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie

18. Oddział Zachodniopomorski – tajemnica trzecia światła Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

19. Oddział Zamojski – tajemnica czwarta światła Przemienienie na Górze Tabor

20. Sekcja Ginekologiczno-Położnicza – tajemnica piąta światła Ustanowienie Eucharystii