Modlitwa w intencji nowych powołań kapłańskich

Przyłączamy się do prośby ks. Adama Polaka, aby w odpowiedzi na brak zgłoszeń do naszego seminarium duchownego zareagować modlitwą.

Dlatego prosimy wszystkich członków o intensywną modlitwę w intencji nowych powołań kapłańskich. Forma dowolna. Niech to będzie naprawdę szturm do nieba!.

Bez kapłanów nie ma Kościoła, sakramentów świętych, Eucharystii.

Prezes Oddziału
Irena Błaszczeć